Затвърждаваме бизнесите в дигиталното пространство

Devotion съдейства на организациите да преосмислят своите ежедневни бизнес операции в дигиталното пространство. Като доверен бизнес партньор, компанията предоставя дългосрочни решения за техническа поддръжка и подкрепа при изграждането на красиви, функционални и ефективни софтуерни продукти. В основата на идеологията на Devotion стои мисията да предоставят безупречни услуги, съобразени с изискванията, нуждите и надхвърлящи очакванията на техните клиенти.
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО
Когато за първи път се запознахме с бранда, той беше идея – без име, без бизнес стратегия, без лого, без ключово послание, но с ясно определена мисия и визия за едно по-добре развито технологично бъдеще. Клиентът искаше да създаде компания, която да предоставя техническа подкрепа за разработване на софтуер на корпоративни партньори. Знаехме, че мотивацията, иновативното мислене и експертните познания на основателите на този невероятен проект ще доведат до сигурен успех. Те ни потърсиха, защото имаха нужда от изграждането на бранд идентичността и цялостното позициониране, представяне и популяризиране на тяхната бизнес идея на пазара. Партньорството с тях е едно от най-големите предизвикателства, пред които сме били изправени до онзи момент и именно поради тази причина толкова обичаме проекта и се гордеем с постигнатите резултати.
СТРАТЕГИЯТА
ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ
Целта бе да увеличим разпознаваемостта на бранда и да създадем база с последователи, които отговарят на ключовите характеристики на бранд персоните на компанията. Знаехме, че това няма да бъде възможно без да създадем профили в социалните мрежи за Devotion. След внимателно проучване на бизнес стратегията, избрахме най-подходящите канали за бранда, а именно Facebook и LinkedIn. Нашето приключение с Devotion не е приключило, а и да си признаем – сигурни сме, че ще продължи завинаги.